Odczuwamy, że rolnictwo w Polsce to wybitnie ważna branża ekonomiczna. Wskutek tego dużo osób zwraca szczególną uwagę na rozwój tej branży. Rozkwit rolnictwa w Polsce w 2014 roku warunkują elementy naturalne oraz pozaprzyrodnicze. Do elementów przyrodniczych kwalifikujemy: warunki klimatyczne, stosunki hipsometryczne, forma gleb. Postanawiającą rolę odgrywają warunki klimatyczne. Na przykład granicę uprawy zbóż szacuje izoterma + 15°C najcieplejszego miesiąca w ciągu roku. Na półkuli północnej przepoławia ona środkową Kanadę, środkową Skandynawię i północną Rosję (ok. 63-65°N). Na północ od tej izotermy uprawa zbóż jest niemalże nierealna. Flory posiadają bez wątpienia różne wymagania termiczne, na przykład ważne zboże – ryż, żeby w całości dojrzeć, po­trzebuje co najmniej czterech miesięcy ze średnią gorączką przekraczającą +20°C. Wielki oddziaływanie na ekonomię rolniczą wywiera rzeźba obszaru i wysokość nad poziomem morza.

033

Rolnictwu na komplet sprzyjają tereny równinne oraz nisko położone, ponieważ wolno tam na ogromną skalę wykorzystywać mechanizację prac polowych. Rolnictwo jest oddziałem gospodar­ki, jaki obejmuje uprawę roślin, chów zwierzaków domowych i inauguracyjną edycję pozyskiwanych wy­robów. Spełnia ono funkcje ekono­miczne, cywilne i przestrzenne. Misje gospodarcze kojarzą się z dostarczaniem żywności dla ludzi, karm dla zwierzaków oraz surowców dla przemysłu, a także artykułów do handlu zewnętrznego oraz cudzoziemskiego. Funkcje przestrzenne polegają na rozwijaniu krajobrazu poprzez zmianę krajobrazu naturalnego na kulturowy. Znaczenie rolnictwa w pojedynczych krajach jest rozmaite. Są kraju, w których ta ga­łąź gospodarki stanowi drobny procent w strukturze dochodu etnicznego, szczególnie w państwach wysoko rozwiniętych (np. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji rol­nictwo dostarcza wyłącznie 1-8% wartości dochodu etnicznego). W krajach rozwija­jących się oraz opóźnionych w rozwoju ekonomicznym udział rolnictwa w konstruowaniu do­chodu etnicznego jest gigantyczny – osiąga 9-40% wartości produktu krajowego.

Wyposażenie rolnicze kupisz w sklepie Panfarmerek.pl – Farmerski sklep internetowy – sprawdź.

8 komentarzy so far.

 1. Wiera napisał(a):

  Najczęściej nie piszę komentarzy, ale ten napis jest niezmiernie atrakcyjny.

 2. Mścibor napisał(a):

  Przeważnie nie piszę komentarzy, jednak ten napis jest Naprawdę atrakcyjny.

 3. Kwiryn napisał(a):

  Wyśmienity art!!!

 4. Jaropełk napisał(a):

  Całkowicie atrakcyjny tekst

 5. Margareta napisał(a):

  Od kilku dni czułem, iż tak zdoła być.

 6. Jagna napisał(a):

  Ale w sumie to dla mnie…

 7. Sieciech napisał(a):

  Fajny artykuł, ale odczytywałem bardziej ciekawe.

 8. Teodora napisał(a):

  Najczęściej nie piszę postów, jednak ten napis jest niezmiernie dobry.


Dobieramy lampę do domu

Zanim kupimy lampę do domu trzeba uwzględnić kilka szczegółów, które ...

Odpoczynek na działce

Rośliny do rozwoju potrzebują odpowiednich warunków. Chodzi tu zarówno o ...

Co spotykamy w Wiedniu

Wiedeń, to jedno z tych miast w Austrii, gdzie na ...

Rozwój rolnictwa w naszym kra

Odczuwamy, że rolnictwo w Polsce to wybitnie ważna branża ekonomiczna. ...

Samolot i wycieczka

Skompletowanie listy rzeczy trochę potrwa zwłaszcza, jeśli chcemy wybrać się ...